Klubbhusbygge – Händelser

Fredag 30/6 – Byggmöte

Torsdag 29/6 -  Tekniskt samråd med kommunens byggnadsinspektör

Måndag 26/6 – Planeringsmöte