Miljöplan

Miljöplan för Kristinehamns GK

Enligt klubbens miljöplan skall arbetsgrupp för miljö och för internkontroll finnas. Av praktiska skäl bör det vara samma personer i de båda grupperna!!.
I grupperna ingår Curt Nordh, Annika Brenckert, Thomas Lindberg och Mikael Johansson. Till miljögruppen adjungeras Lars-Peter Jansson.

 

Läs vår Miljöplan som PDF genom länken nedan.

Miljöplan