Banan

Få ut ännu mer av vår bana och ditt spel.

Vår fina 18-hålsbana är 5 700 meter från gul tee och 4 900 meter från röd. Banan är utmanande för alla typer av golfare, där de intressanta greenområdena sätter sin prägel på golfspelet . Karaktären på banan är en blandning mellan park- och skogsbana med några luriga raviner och utmanande vattenhinder. Mycket nöje!

Längre ner på sidan finner Du vår banguide. Klicka på knapparna och få en uppfattning om hålen.

Info

Lokala regler finns även anslagna vid kansliet liksom slopetabeller. Slopetabeller finns också anslagna vid 1:a och 10:e tee.

Hål 12 -15 är kända som Värmlands ”Amens Corner”, här skapas eller förstörs scoren. Hål 12 är dessutom utsedd till Värmlands bästa par 4 hål och hål 14 är ett av Värmlands absolut vackraste korthål, och är bara det värt en resa till Kristinehamn.

Angivna mått i banguiden är av två typer: Mått ovanför streck är avstånd till greens framkant, med angivet greendjup kan Du sedan avgöra det ungefärliga avståndet till flaggan. Mått under streck anger avståndet från gul tee. Från gul tee är en linje med ring ritad som utvisar 200 m från utslag. Planera Ditt spel från tee genom att studera banguiden, utnyttja Dina handicapslag i planeringen.

Lokala regler

 klicka på länk för regelkort.

Dessa Lokala Regler gäller som tillägg till SGF Regelkort 2016


 

Out Of Bounds  (Regel 27)

På hål 18 avgränsas banan framför klubbhuset av den belagda vägen som utgör OOB-gräns.

 

Vattenhinder (Regel 26)

Alla omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

 

Droppzon hål 14

Om spelaren väljer att använda droppzonen på hål 14 får bollen placerasutslagsmattan i droppzonen.

 

Mark under arbete (Regel 25)

  • Myrstackar varifrån spel är förbjudet.
  • Skador i bunker förorsakat av rinnande vatten eller häftigt regn

 

Tävlingsbestämmelser

Evakuering av banan. När tävlingsledningen avbryter spelet enligt Regel 6-8, Se SGF’s Regelkort 2016, skall spelare på hål:

Nr : 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 gå till klubbhuset

Nr : 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15 samlas vid maskinhallen vid hål 8

Nr : 13, 14, 15 samlas vid pumphuset vid hål 14

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER
Matchspel – förlust av hål, Slagspel – två slag 

Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavla vid klubbhuset

 

Slopetabell
KRISTINEHAMNS GK
Damer   Par 72
GUL RÖD
Scratchvärde                3,5 Scratchvärde             -0,3
Bogeyvärde               28,6 Bogeyvärde              22,2
CR/Slope             75,5/142 CR/Slope           71,7/133
Handicap Erh slag Handicap Erh slag
+4,0 - +4,0 -2 +4,0 - +4,0 -6
+3,9 - +3,2 -1 +3,9 - +3,1 -5
+3,1 - +2,4 0 +3,0 - +2,3 -4
+2,3 - +1,6 1 +2,2 - +1,4 -3
+1,5 - +0,8 2 +1,3 - +,06 -2
+0,7 - +0,1 3 +0,5 - 0,3 -1
0,0 - 0,7 4 0,4 - 1,1 0
0,8 - 1,5 5 1,2 - 2,0 1
1,6 - 2,3 6 2,1 - 2,8 2
2,4 - 3,1 7 2,9 - 3,7 3
3,2 - 3,9 8 3,8 - 4,5 4
4,0 - 4,7 9 4,6 - 5,4 5
4,8 - 5,5 10 5,5 - 6,2 6
5,6 - 6,3 11 6,3 - 7,1 7
6,4 - 7,1 12 7,2 - 7,9 8
7,2 - 7,9 13 8,0 - 8,8 9
8,0 - 8,7 14 8,9 - 9,6 10
8,8 - 9,5 15 9,7 - 10,5 11
9,6 - 10,3 16 10,6 - 11,3 12
10,4 - 11,1 17 11,4 - 12,2 13
11,2 - 11,9 18 12,3 - 13,0 14
12,0 - 12,7 19 13,1 - 13,9 15
12,8 - 13,5 20 14,0 - 14,7 16
13,6 - 14,3 21 14,8 - 15,6 17
14,4 - 15,1 22 15,7 - 16,4 18
15,2 - 15,9 23 16,5 - 17,3 19
16,0 - 16,7 24 17,4 - 18,1 20
16,8 - 17,5 25 18,2 - 19,0 21
17,6 - 18,3 26 19,1 - 19,8 22
18,4 - 19,0 27 19,9 - 20,7 23
19,1 - 19,8 28 20,8 - 21,5 24
19,9 - 20,6 29 21,6 - 22,4 25
20,7 - 21,4 30 22,5 - 23,2 26
21,5 - 22,2 31 23,3 - 24,1 27
22,3 - 23,0 32 24,2 - 24,9 28
23,1 - 23,8 33 25,0 - 25,8 29
23,9 - 24,6 34 25,9 - 26,6 30
24,7 - 25,4 35 26,7 - 27,5 31
25,5 - 26,2 36 27,6 - 28,3 32
26,3 - 27,0 37 28,4 - 29,2 33
27,1 - 27,8 38 29,3 - 30,0 34
27,9 - 28,6 39 30,1 - 30,9 35
28,7 - 29,4 40 31,0 - 31,7 36
29,5 - 30,2 41 31,8 - 32,6 37
30,3 - 31, 42 32,7 - 33,4 38
31,1 - 31,8 43 33,5 - 34,3 39
31,9 - 32,6 44 34,4 - 35,1 40
32,7 - 33,4 45 35,2 - 36,0 41
33,5 - 34,2 46 37 - 54 +5
34,3 - 35,0 47
35,1 - 35,8 48
35,9 - 36,0 49
37 - 54 +13
                                                                               Bitmap
  Herrar   Par 72  
   
   
  GUL RÖD  
  Scratchvärde           -0,8 Scratchvärde             -4,4  
  Bogeyvärde             21,7 Bogeyvärde              16,8  
  CR/Slope          71,2/127 CR/Slope           67,6/120  
  Handicap   Erh slag Handicap   Erh slag  
  +4,0  - +3,3   -5 +4,0 - +3,9   -9  
  +3,2  - +2,5   -4 +3,8 - +3,0   -8  
  +2,4  - +1,6   -3 +2,9 - +2,0   -7  
  +1,5  - +0,7   -2 +1,9 - +1,1   -6  
  +0,6  - 0,2   -1 +1,0 - +0,1   -5  
  0,1  - 1,1   0 0,0 - 0,8   -4  
  1,2 - 2,0   1 0,9 - 1,7   -3  
  2,1 - 2,9   2 1,8 - 2,7   -2  
  3,0 - 3,8   3 2,8 - 3,6   -1  
  3,9 - 4,7   4 3,7 - 4,6   0  
  4,8 - 5,6   5 4,7 - 5,5   1  
  5,7 - 6,4   6 5,6 - 6,4   2  
  6,5 - 7,3   7 6,5 - 7,4   3  
  7,4 - 8,2   8 7,5 - 8,3   4  
  8,3 - 9,1   9 8,4 - 9,3   5  
  9,2 - 10,0   10 9,4 - 10,2   6  
  10,1 - 10,9   11 10,3 - 11,2   7  
  11,0 - 11,8   12 11,3 - 12,1   8  
  11,9 - 12,7   13 12,2 - 13,0   9  
  12,8 - 13,6   14 13,1 - 14,0   10  
  13,7 - 14,5   15 14,1 - 14,9   11  
  14,6 - 15,3   16 15,0 - 15,9   12  
  15,4 - 16,2   17 16,0 - 16,8   13  
  16,3 - 17,1   18 16,9 - 17,7   14  
  17,2 - 18,0   19 17,8 - 18,7   15  
  18,1 - 18,9   20 18,8 - 19,6   16  
  19,0 - 19,8   21 19,7 - 20,6   17  
  19,9 - 20,7   22 20,7 - 21,5   18  
  20,8 - 21,6   23 21,6 - 22,5   19  
  21,7 - 22,5   24 22,6 - 23,4   20  
  22,6 - 23,4   25 23,5 - 24,3   21  
  23,5 - 24,2   26 24,4 - 25,3   22  
  24,3 - 25,1   27 25,4 - 26,2   23  
  25,2 - 26,0   28 26,3 - 27,2   24  
  26,1 - 26,9   29 27,3 - 28,1   25  
  27,0 - 27,8   30 28,2 - 29,0   26  
  27,9 - 28,7   31 29,1 - 30,0   27  
  28,8 - 29,6   32 30,1 - 30,9   28  
  29,7 - 30,5   33 31,0 - 31,9   29  
  30,6 - 31,4   34 32,0 - 32,8   30  
  31,5 - 32,2   35 32,9 - 33,8   31  
  32,3 - 33,1   36 33,9 - 34,7   32  
  33,2 - 34,0   37 34,8 - 35,6   33  
  34,1 - 34,9   38 35,7 - 36,0   34  
  35,0 - 35,8   39 37 - 54   -2  
  35,9 - 36,0   40            
  37 - 54   +4            
                         

 

Slopekalkylator


 

 

 

 

 

Översikt

(Klicka för större bild)

Banarkitekt: Sune Linde och Nils Sköld

Banstatus

Hål 1

Hål 2

Hål 3

Hål 4

Hål 5

Hål 6

Hål 7

Hål 8

Hål 9

Hål 10

Hål 11

Hål 12

Hål 13

Hål 14

Hål 15

Hål 16

Hål 17

Hål 18